ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą. W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą. W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Trening funkcji poznawczo-wykonawczych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą. W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. Badanie Polskim Pediatrycznym Testem Zdaniowym, wywiad audiologiczny, kwestionariusz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, zalecenia.
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Wywiad audiologiczny, kwestionariusz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, zalecenia Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą.
Sesja diagnostyczna z rodzicem/opiekunem lub rodzicami/opiekunami Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania.
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. Badanie Polskim Pediatrycznym Testem Zdaniowym, wywiad audiologiczny, kwestionariusz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, zalecenia.
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. Badanie Polskim Pediatrycznym Testem Zdaniowym, wywiad audiologiczny, kwestionariusz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, zalecenia. Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. Spotkanie z opiekunami/ obserwacja dziecka/wnioski i zalecenia
Spotkanie z opiekunami/ obserwacja dziecka/wnioski i zalecenia Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. W celu ustalenia stałej godziny sesji terapeutycznych zadzwoń i ustal z terapeutą.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania
TUS – trening umiejętności społecznych przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz osób dorosłych. Umożliwia naukę podstawowych umiejętności społecznych, umiejętności szkolnych niezbędnych do funkcjonowania w grupie, pozwala na zdobycie kompetencji przydatnych w miejscu pracy, pogłębia znajomość uczuć i sposoby ich wyrażania, wskazuje alternatywę dla zachowań nieakceptowanych/agresywnych, pozwala na poznanie podstawowych techniki relaksacyjnych pomagających radzić sobie ze stresem. Bazą jest wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, dbałość o tworzenie lepszych relacji z innymi osobami. Zajęcia opierają się o wykorzystanie klocków Lego®, gry planszowe, historyjki społeczne, kart pracy oraz modelowanie. Materiał dobierany jest do potrzeb uczestników. Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania
Wizyta składa się z 2 spotkań: 1 spotkanie sesja diagnostyczna 45 minut, 2 spotkanie omówienie wyników plus pisemny raport 45 minut – odstęp między badaniem a omówieniem minimum 7 dni. Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia płatności na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania
Wizyta składa się z 2 spotkań: 1 spotkanie sesja diagnostyczna 90 min, 2 spotkanie omówienie wyników plus pisemny raport 45 min - odstęp między badaniem a omówieniem minimum 7 dni. Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania
Wizyta składa się z 2 spotkań: 1 spotkanie sesja diagnostyczna 90 min, 2 spotkanie omówienie wyników plus pisemny raport 45 min - odstęp między badaniem a omówieniem minimum 7 dni. Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą.
Wizyta składa się z 2 spotkań: 1 spotkanie sesja diagnostyczna 45 minut, 2 spotkanie omówienie wyników plus pisemny raport 45 minut – odstęp między badaniem a omówieniem minimum 7 dni . Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. Badanie Polskim Pediatrycznym Testem Zdaniowym, wywiad audiologiczny, kwestionariusz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, zalecenia.
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. Badanie Polskim Pediatrycznym Testem Zdaniowym, wywiad audiologiczny, kwestionariusz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, zalecenia.
Wizyta składa się z 2 spotkań:: 1 spotkanie sesja diagnostyczna 90 min, 2 spotkanie omówienie wyników plus pisemny raport 45 min - odstęp między badaniem a omówieniem minimum 7 dni. Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com
Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania. Badanie Polskim Pediatrycznym Testem Zdaniowym, wywiad audiologiczny, kwestionariusz Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, zalecenia.
Wizyta składa się z 2 spotkań: 1 spotkanie sesja diagnostyczna 90 min, 2 spotkanie omówienie wyników plus pisemny raport 45 min - odstęp między badaniem a omówieniem minimum 7 dni. Uwaga! Usługę należy opłacić do 24 h przed spotkaniem. nr rachunku: ING 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 IBAN: PL 13 1050 1807 1000 0092 9886 0736 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW Po opłaceniu wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: sensoriaolsztyn@gmail.com Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania Na podany adres email zostanie wysłany link, pod którym odbędzie się konsultacja z specjalistą.